מחוברים

יש בנו יותר מהמחבר מאשר מהמפריד...
מהדומה מאשר מהשונה.  ועל זה אני שמה את הדגש בחיי.. נשבעתי
ואתם מה אתם אומרים? איך אתם תופשים את זה?