להביא טוב לעולם

בי נשבעתי שאנקה (לפני צחצוח השיניים וטבילת המים הראשונה בגופי)
אנקה מעליי מחשבות קטנות
אשטוף את עצמי בדמעות רכות,
מתרגש בי הבוקר
טרם תעלה החמה
ותעטוף את הריקנות
כהווייה.

קודם אטהר עצמי מתוכי מליבי
הפועם בחרדה: איך יהיה יומי? מה אגיד לבתי?
איך אתבונן על אישי  ואהיה טובה כמו תוכי
המסתתר מאחורי עננה של פחד כאב וזיכרון.

בי נשבעתי קודם שאנקה אותי,
טרם טפטופי המים המרעננים
לפני שהם יגעו בגופי,
כבר אדע לומר אהבה וחסד לעצמי
אדע לומר חדווה עמוקה מרעננת למחשבתי,
ואגיד לי: טובה את. טובה את, טובה את
חי נפשי.. בי נשבעתי להיות טובה אליי הבוקר
טרם אצחצח את שיני,
אחדד אשייף ואחזק את מחשבותיי
אני אותן קדימה
אשים שם כוונה טובה
להיות המילים הטובות, הן יורו לי את הדרך
את כיוון הצפון
קודם ארענן גופי במים נקיים, ארענן את הישן
אנער את האבק שדבק
אציף את הוורוד המורכן
ואצייר מתוכו, פרח ריחני ורך
אייצב את רגלי כמוהו
כמו בטבע, עלי כותרת וגבעול,
ואהיה אני בכל צעד
ואחמול מילים אנשים, פרחים ויער.